Kunder

Björkris

Varumärkespositionering för Björkris - Livet är ett äventyr

Vid Hede pendelstation i norra Kungsbacka, vidareutvecklas den smarta och naturnära stadsdelen Björkris. Visionen är att skapa en plats där enkelhet och närhet ger dig frihet att upptäcka äventyret.

Björkris

Bakgrund 

Vid Hede pendelstation i norra Kungsbacka, vidareutvecklas den smarta och naturnära stadsdelen Björkris med ytterligare 1000 bostäder, service och lokaler för aktivitet och umgänge. Visionen är att skapa en plats där enkelhet och närhet ger dig frihet att upptäcka äventyret.

Utmaning

Det finns idag 550 bostäder i Björkris etapp 1. Där finns också skola, förskola, lekplatser samt ett torg. När Trollängen och Finja förvärvade marken norr om Björkris etapp 1, stod man inför utvecklingen av en helt ny dubbelt så stor stadsdel. Utmaningen var att utveckla en idé och målbild om vad för område man skulle bygga. Man skulle besvara kvaliteter, känsla och den förväntan Björkris skulle leverera mot. Invinn fick i uppdrag att leda ett långsiktigt visions- och positioneringsarbete, men också vara ett strategiskt platsvarumärkesstöd under hela detaljplaneprocessen samt ansvara för marknadskommunikation och PR.

Lösning

Platsens närhet till skog och natur liksom till stad, service och kommunikationer utgjorde ett bra underlag för rekommenderad position. Positioneringen landade i att platsen kan fyllas med vardagsäventyr. Utifrån önskad position utvecklade Invinn en fullständig varumärkes- och kommunikationsstrategi som stöd för detaljplansprocessen till kund, arkitekt och landskapsarkitekt. En webbplats och sociala kanaler för området har arbetats fram liksom idé, utveckling och projektledning av en helt ny projektlokal i området. 

Resultat

Den gemensamma visionen har samlat alla involverade kring en tydlig målbild framåt, där alla har inspirerats av och på ett tydligt sätt vetat vad det är för en plats som ska skapas. Det har bidragit till effektivitet och kvalitet för arbetet oavsett roll. Invinn har fortsatt i uppdrag att stötta och vägleda under implementering och ansvara för all kommunikation för och kring Björkris.

Åseberget

Varumärkespositionering för Åseberget - Skådeplatsen

Ett stadsutvecklingprojekt på toppen av ett berg med fantastisk utsikt, som nu har potential att bli en plats som sätter Kungälv på kartan - en skådeplats.

Åseberget

Bakgrund 

Åseberget har en fantastisk utsikt över Kungälv och dess omgivningar. Berget ska nu bebyggas och målet med detta stadsutvecklingsprojekt är att koppla ihop Kungälvs centrum med Ytterby, genom att skapa någonting unikt med stark dragningskraft.  

Utmaning 

Utmaningen var att hitta ett gemensamt fokus och en målbild för alla involverade aktörer och partners. Detta för att underlätta samarbetet, öka tydligheten och för snabbare beslutsfattande såväl inom projektgruppen som gentemot övriga intressenter så som kommunen och dess politiker.

Lösning 

Vi började med att definiera att projektet inte är bara ett bostadsprojekt, utan ett helt stadsutvecklingsprojekt. Lösningen vidare var ett tydligt koncept för platsen som ska skapas och vilken identitet denna plats ska ha. Den första externa kommunikationen om Åseberget var en monter till projektets medverkan på Kungsälvsmässan, som självklart gick helt i linje med den framtida identiteten för platsen. Mässan var första tillfället som projektgruppen mötte sin målgrupp, folket i Kungälv, och kunde då ge en tydlig bild och beskrivning av vad för plats som Åseberget ska bli. 

Resultat 

Åseberget och dess projektgrupp har nu verktygen för att tydligt beskriva den kommande platsen för kommunen och partners. 

 På Kungsälvsmässan blev Åsebergets monter den mest besökta och fick pris för mässan bästa monter. Den skapade stor nyfikenhet och intresse hos Kungälvsborna och projektet är nu förhoppningsvis top-of-mind hos de lokala politikerna. Från att ha varit ett berg med möjlighet för bostadsbebyggelse, har Åseberget nu potential att bli en plats som sätter Kungälv på kartan, en skådeplats, där projektgruppen nu har möjlighet att arbeta vidare med projektet och dess förverkligande.   

 Utöver positioneringsarbetet gjordes även följande delar: 

  • Kommunikationsstrategi
  • Visuell och verbal identitet
  • Varumärkesnamn
  • Mässkoncept.
Wästbygg

Varumärkespositionering för Wästbygg - Med hjärta för klok utveckling

Invinn hjälpte Wästbygg att utveckla och förtydliga en unik, attraktiv och äkta varumärkesposition. En position som validerades internt och externt samt förankrades och vävdes samman med affärsstrategi och mål.

Wästbygg

Bakgrund

Wästbygg är ett av Sveriges största entreprenad- och projektutvecklingsföretag. En aktör som med stor kunskap och hjärtat på rätt ställe bygger för framtiden och skapar miljöer att bo, jobba och trivas i. Wästbygg grundades 1981 och har idag kontor i Göteborg, Stockholm, Malmö, Jönköping, Borås och Varberg.

Utmaning 

Wästbygg har haft en kraftig tillväxt över de senaste åren. Fler kontor, större projekt och fler medarbetare innebar ett behov av förtydligande av gemensam målbild och attraktiv differentiering. 

Lösning

Invinn hjälpte Wästbygg att utveckla och förtydliga en unik, attraktiv och äkta varumärkesposition. En position som validerades internt och externt samt förankrades och vävdes samman med affärsstrategi och mål.  

Resultat

En varumärkesplattform som innebar:

  • Tydlighet och riktning för hela organisationen.
  • Tydligare attraktivitet och särskiljning externt.
  • En gemensam målbild att sträva mot internt.
  • En validerad grund att basera kommunikationen på.
  • Att det blev lättare att attrahera rätt typ av kompetens och attityd.
  • Något att samlas kring och vara stolt över.
Diaverum d.INSTITUTE

Strategi, namn och design

Diaverum är en av världens största privata njurvårdgivare med dialyskliniker i 18 länder som hanterar mer än 33 000 patienter. Från att ha haft ett huvudfokus på dialyskliniker har man nu valt att utöka sitt erbjudande genom att öppna Diaverums första transplantationsklinik. Satsningen adderar mervärde och utökar Diaverums kärnerbjudande, allt utifrån att sätta patienterna i fokus och fortsätta sträva efter att förbättra deras livskvalitet.

Diaverum d.INSTITUTE

Utmaningen

Diaverum är en av världens största privata njurvårdgivare med dialyskliniker i 18
länder som hanterar mer än 33 000 patienter. Från att ha haft ett huvudfokus på
dialyskliniker har man nu valt att utöka sitt erbjudande genom att öppna Diaverums
första transplantationsklinik. Satsningen adderar mervärde och utökar Diaverums
kärnerbjudande, allt utifrån att sätta patienterna i fokus och fortsätta sträva efter att
förbättra deras livskvalitet.

Invinn utmaning var att:
- Säkerställa att Diaverums varumärke hanteras på rätt sätt
- Stärka varumärket och undvika att det urvattnas
- Maximera varumärkets värde
- Leverera på varumärkespositionen
- Säkerställa tydlighet, differentiering och konsekvens
- Hitta en kostnadseffektiv lösning
- Säkerställa lösningen ur ett juridiskt perspektiv


Lösning

Invinn tog fram en lösning som:
- Säkerställde att varumärket hanterades korrekt
- Gick i linje med framtagen strategi
- Var ett kraftfullt koncept med många möjligheter
- Var både global och lokal
- Inte var avgränsad endast till transplantationer
- Fungerar ur ett juridiskt perspektiv

Resultat

Resultatet blev d.INSTITUTE, en ny del av Diaverums kärnerbjudande med ett
globalt namn och en underliggande beskrivning som kan anpassas efter aktuellt
språk. En design och ett koncept som linjerar med strategin för varumärkeshierarki
och en lösning med stor potential och många möjligheter. Exempelvis möjligheten för
Diaverum att skala upp och bredda sitt erbjudande till fler marknader. En lösning som
innebär det bästa från två världar, den lokala och globala.

Jönköping Väster City

Jönköping Väster City

Jönköping stadskärna har som vision att vara Skandinaviens mest attraktiva stadskärna i sin storlek. En vision som förpliktigar för alla involverade, förpliktigar att agera, att investera, att veta förutsättningarna och konkurrensen. Som ett steg i förverkligandet av visionen engagerades Invinn i utvecklingen av västra delen av stadskärnan, Väster city, utifrån sin tidigare erfarenhet av just platsvarumärkesutvecklingsprojekt.

Utmaning

Jönköping stadskärna har som vision att vara Skandinaviens mest attraktiva stadskärna i sin storlek. En vision som förpliktigar för alla involverade, förpliktigar att agera, att investera, att veta förutsättningarna och konkurrensen. Som ett steg i förverkligandet av visionen engagerades Invinn i utvecklingen av västra delen av stadskärnan, Väster city, utifrån sin tidigare erfarenhet av just platsvarumärkesutvecklingsprojekt.

Lösning

En position, “Uteliv”, och en tillhörande varumärkesstrategi med mission, löfte, ledord och visionen ”Att få folk att gå ut” togs fram. Genom att kombinera det mystiska kvällsutelivet med det vänliga gröna dagutelivet, tydliggjordes den västra delens nu mycket sociala roll i och bidrag till stadskärnan som helhet. Invinn presenterade en strukturerad modell för hur positionen därefter kunde börja implementeras och bli verklighet för såväl invånare som besökare. Illustrationer över utseendet och känslan på platsen, utvecklingsmöjligheter av innehållet och erbjudandet i form av upplevelser, restauranger, butiker, serviceenheter etc. samt hur folket på Väster kan engageras för att få stadsdelen att börja leva sitt varumärke. Modellen innehåller guidelines och inspirerande exempel som ger de olika intressenterna strategier och verktyg för stadskärnans förnyelse och uppdatering, såväl kortsiktigt som långsiktigt.

Resultat

De olika involverade aktörerna har enats kring den framtagna positionen och visionen för den västra delen av stadskärna, vilket resulterat i ett nyfunnet mod och engagemang kring vad man tillsammans kan vara med att skapa och därmed ett stärkt samarbete aktörerna emellan. Det är nu tydligt vad västra stadskärnan ska erbjuda och stå för i jämförelse med andra platser, varför man ska besöka Väster och varför man ska stanna på Väster. Alla aktörer kan nu med stolthet berätta om vad som de tillsammans ska sträva efter att förverkliga på platsen!

Asecs – Världens variation

Asecs – Världens variation

Asecs identitetsdesign är holistisk och genomsyrar handelsplatsens alla delar; namn, visuell och verbal identitet, ljudidentitet, interiör och exteriör arkitektur, aktörer och hyresgäster, beteende och kommunikation. Den är en effekt av den värderingsbaserade varumärkesstrategin med löftet och det övergripande mervärdet, Världens variation. En hyllning till en värld av variation och omfamning av olikheter, influenser, tolerans och öppenhet.

We make attractive places happen

We make attractive places happen

Som varumärkesbyrå ligger alla typer av varumärken oss varmt om hjärtat; företag, organisationer, personliga, produkter och platser. I detta korta, men kärnfulla, klipp lyfter vi upp ett axplock av de platsvarumärkesprojekt och kunder som vi har haft nöjet att jobba med – hur vi identifierat och utvecklat deras unikitet. Vi får attraktiva platser ”att hända”.

ICA Fastigheter

Plats för det goda

ICA Fastigheter - ett av Sveriges största fastighetsbolag inom detaljhandel - behövde ett visuellt och verbalt koncept för sin ombyggnadskommunikation. Konceptet behövde vara flexibelt, ha hög igenkänningsfaktor och linjera med ICAs övergripande varumärke. Ett koncept som skulle lyfta fram de unika fördelarna med den specifika platsen, kunna anpassas efter de geografiska förutsättningarna och med fokus på mat och livet i och kring fastigheterna. 

KUND: ICA Fastigheter

Utmaning
ICA Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag inom detaljhandel. Den övergripande uppgiften är att säkra ICAs långsiktiga behov av rätt lokaler på rätt platser och att stärka ICAs övergripande varumärke och kärnvärden.


ICA Fastigheter behövde ett visuellt och verbalt koncept för sin ombyggnadskommunikation. Konceptet behövde vara flexibelt, ha hög igenkänningsfaktor och linjera med ICAs övergripande värden. Ett koncept som ska lyfta fram de unika fördelarna med den specifika platsen, som kan anpassas efter de geografiska förutsättningarna och som fokuserar på mat och livet i och kring fastigheterna.

Lösning
Invinn skapade en lösning utefter förutsättningarna, en lösning som kombinerar unikiteten med det geografiska läget och värdena för varumärket ICA. Ett huvudbudskap - Plats för det goda – togs fram tillsammans med ett kreativt visuellt och verbalt koncept. Det verbala konceptet lyfter fram två ord - ett förknippat med mat och ett som är kopplat till den unika platsens förutsättningar. Båda orden är kopplade till varandra på olika kreativa sätt för att skapa ett leende. På så sätt mixar konceptet platsens egenskaper med ICAs värden, vilket skapar ett unikt mervärde.

Resultatet
Ett nytt flexibelt, långvarigt koncept som både lyfter fram egenskaperna hos den specifika platsen - och - viktigast av allt, anpassas och stärker ICAs varumärke. Konceptet kan implementeras både i den fysiska och digitala världen. Premiär för det nya kommunikationskonceptet skedde i samband med projektet Telefonplan i Stockholm. Arbetet levererades även i form av en omfattande konceptmanual.

 


Platzer Fastigheter

Platzer Fastigheter

Platzer Fastigheter är ett av de ledande fastighetsföretagen i Göteborg. Man äger och utvecklar fastigheter och deltar just nu i utvecklingen av nya stadsområden och stadsutvecklingsprojekt. Platzer har en stor fastighetsportfölj som både inkluderar några av Göteborgs landmärken och andra kommersiella fastigheter, främst kontor. Platzer behövde en sammanhängande och konsekvent strategi för sin varumärkesarkitektur som stöd för sitt varumärkesarbete för de olika fastigheterna och för att ytterligare stärka Platzers position som ett av de främsta fastighetsbolagen i Göteborg.

Kund Platzer Fastigheter

Utmaning

Platzer Fastigheter är ett av de ledande fastighetsbolagen i Göteborg. Man äger och utvecklar fastigheter och deltar just nu i utvecklingen av nya stadsområden och stadsutvecklingsprojekt. Platzer har en stor fastighetsportfölj som både inkluderar några av Göteborgs landmärken och andra kommersiella fastigheter, främst kontor. En del fastigheter har namn och identiteter (exempelvis det i folkmun kallade GP-huset för vilket Invinn har utvecklat det nya namnet KvarterETT, varumärkesstrategi och logotyp) medan det i andra fall är oklart om det är en Platzerfastighet eller inte. Platzer behövde därför en sammanhängande och konsekvent strategi för sin varumärkeshierarki som stöd för sitt varumärkesarbete för de olika fastigheterna och för att ytterligare stärka Platzers position som ett av de främsta fastighetsbolagen i Göteborg.

Lösning

Strategin för varumärkeshierarkin var baserad på Platzers långsiktiga mål och vision – att bli det ledande fastighetsföretaget inom kommersiella fastigheter i Göteborg – så väl som behovet av att kunna anpassa och särskilja fastigheter. Vi beslutade oss för en blandad strategi som kombinerade varumärkt hus och garantvarumärke. I samband med detta behövde vi även utveckla en garant som inte bara tydligt visar att det är en fastighet som ägs av Platzer utan även ytterligare stärker Platzers varumärke och position. Därför myntade vi uttrycket "Göteborgs bästa Platzer".

Resultat

Det nya uttrycket har redan börjat användas och syns på olika fastigheter, exempelvis Världshuset vid Packhuskajen och KvarterETT (ett annat Invinnprojekt i vilket vi utvecklade position, strategi, namn och logotyp). Det kommuniceras dessutom på en kampanjsida här och tjänade som Platzers bidrag till Fastighetsvärldens 30-årsjubileumsutgåva.

Vill du veta mer? Ring oss gärna på 0705 33 04 15.

Gunnebo

Varumärkes-positionering och varumärkeshierarki

Att arbeta för och sträva efter en säkrare värld har aldrig känts mer relevant. För Gunnebo Group med visionen ’For a safer world’ har det varit fokus i århundraden. Gunnebo Group är ett globalt världsledande företag inom säkerhetsprodukter, säkerhetstjänster och säkerhetslösningar. Flera av Gunnebo Groups förvärvade företag är globalt kända varumärken med hög igenkänningsgrad och varumärket som den mest betydelsefulla tillgången. Invinn har hjälpt Gunnebo Group med koncernens eget varumärke i relation till dess produktvarumärken, samt med en tydligare differentiering av de olika varumärkena i koncernen.
Kund: Gunnebo

Utmaning

Gunnebo Group är ett globalt världsledande företag inom säkerhetsprodukter, säkerhetstjänster och säkerhetslösningar. Gunnebo-koncernen har ett 250-årigt industriellt arv men är i sin nuvarande form ett ungt företag tack vare flertalet förvärv av företag de senaste 20 åren. Företagsförvärven har ökat kunskapen och expertisen inom säkerhetsbranschen oerhört, men har samtidigt utökat varumärkes- och produktportföljen för koncernen som helhet. Detta har resulterat i en komplex varumärkeshierarki och en utmaning i att säkerställa att det finns en att tydlig differentiering mellan de olika varumärkena i portföljen.

Lösning

Flera av de förvärvade företagen som nu ingår i Gunnebo Group är globalt kända varumärken med hög igenkänningsgrad och varumärket som den mest betydelsefulla tillgången. Samtidigt är det viktigt att stärka Gunnebo Groups eget varumärke och position på världsmarknaden. Lösningen blev en enhetlig och konsekvent varumärkeshierarkistrategi med koncernen som garantvarumärke för de olika varumärkena i gruppen.

Nästa punkt var att utveckla unika varumärkespositioner med tillhörande positioneringsförklaringar för en tydligare differentiering av varumärkena i portföljen. Först ut var Fichet-Bauche och Chubbsafes, företag som i nästan 200 år(!) tillverkat säkerhetsskåp och valv, för vilka nya varumärkespositioner nu har tagits fram och ska implementeras.

 

Resultat

Den nya varumärkeshierarkistrategin och de unika varumärkespositionerna kommer förenkla det interna arbetet, skapa en högre efterfrågan och attraktivitet externt samt en ökad tydlighet såväl internt som externt. Fichet-Bauche och Chubbsafes var först ut, men motsvarande arbete ska även göras för övriga produktvarumärken i Gunnebo Group.

Allt utifrån Gunnebo Groups vision – For a safer world.

Vill du veta mer? Ring oss gärna på 0705 33 04 15.

Faktum
Kund: Faktum

"Var den förändring du vill se i världen"

”Var den förändring du vill se i världen” är ett citat som ofta tillskrivs Mahatma Gandhi. Och det låter onekligen som något Gandhi skulle kunna ha sagt. Om du kunde ändra en sak i världen, vad skulle det vara? Hur kan du få det att ske? Vi på Invinn bestämde oss för att hjälpa gatutidningen Faktum att ta fram en ny strategi för deras viktiga arbete.

Utmaning

Faktum är en gatutidning som erbjuder hemlösa och andra socialt utsatta människor sysselsättning. Tidningen drivs som en icke vinstdrivande verksamhet som genererar inkomst genom tidningsförsäljning och annonsintäkter. Försäljarna köper tidningen för 25 kronor, säljer den för 50, och behåller mellanskillnaden. Faktum kontaktade Invinn för strategisk rådgivning och en marknadskampanj. Målet var att övertyga potentiella annonsörer om att Faktum var rätt kanal för dem och i förlängningen att öka annonsintäkterna.

Lösning

Invinn erbjöd sig att hjälpa Faktum finslipa marknadsstrategin för B2B-kunder. Efter att ha intervjuat nyckelpersoner i Faktum-teamet för att få en bättre förståelse för de svårigheter de stod inför började Invinn identifiera de mest slagkraftiga säljargumenten. Tillsammans med Faktum utvecklade Invinn en anonym guerillamarknadskampanj riktad mot mediebyråer. Budskapet var utformat för att bryta mediebyråernas fördomar mot Faktum. Vi lyfte fram fakta som visade att Faktum var Sveriges snabbast växande papperstidning och att läsarnas demografiska egenskaper innebar att tidningen nådde en bred och köpstark publik. Dagen efter guerillamarknadskampanjen följde vi upp den med en försändelse som avslöjade att det var Faktum som var avsändaren. 

Resultat

Guerillamarknadskampanjen fick stor uppmärksamhet hos de utvalda mediebyråerna och gjorde även avtryck i branschpressen. I kombination med nytt marknadsmaterial har det gett Faktums företagssäljare nya möjligheter. Marknadsmaterialet innehåller tydliga och relevanta argument för varför annonsörer ska inkludera Faktum i sina kanaler, och lyfter även fram Faktums nytänkande. ”Vi är tacksamma för en samarbetspartner som Invinn som så helhjärtat tar sig an komplexa, strategiska problem och skapar genomslagskraft. Deras arbete kommer hjälpa oss att nå våra målgrupper och sprida vårt budskap med förnyat förtroende”, sade Åsa Henell, VD.

Vill du veta mer? Ring oss gärna på 0705 33 04 15.

Adapta Fastigheter

Kongahälla shopping

Kungälvs historia går tillbaka till det medeltida Kongahälla, Bohusläns första stad och en viktig handelsplats. På denna plats, mitt i dagens Kungälv, utvecklar kommunen nu stadsdelen Kongahälla. Som del i detta bygger Adapta Fastigheter ett nytt köpcentrum, den största köpcentrumsatsningen i Göteborgsregionen på tio år. Invinn har fått i uppdrag att ta fram en tydlig och inbjudande identitet för köpcentret.
Kund: Adapta Fastigheter

Utmaning 

Adapta Fastigheter bygger ett nytt köpcentrum med plats för närmare 100 butiker, restauranger och annan service. Totalt rör det sig om 35 000 kvm i tre plan och parkeringsgarage i bottenplan. Läget är idealiskt intill E6:an i anslutning till det nya resecentret som ska stå klart i början av 2018. Antalet besökare beräknas till 5 miljoner/år.

Med sitt centrala läge kommer köpcentret bli en naturlig mötesplats och länka samman staden som breder ut sig på båda sidor av motorvägen. Målet är att det ska bli en inbjudande plats för Kungälvsborna och att den samtidigt ska stärka Kungälv utåt och locka besökare från hela regionen. Den ska kombinera Kungälvs lugn och närhet med det urbana och moderna. För att lyckas med detta behövs en stark identitet som gör platsen relevant och spännande för människor över tid.

Lösning 

Invinn har påbörjat arbetet med att utveckla köpcentrets identitet. Det inkluderar att ta fram en tydlig position, en varumärkesstrategi och riktlinjer för hur identiteten ska uttryckas i den fysiska miljön, utbudet, bemötandet och kommunikationen. Parallellt med det arbetet tar vi fram en strategi och ett koncept för kommunikationen under bygg- och utvecklingstiden fram till invigningen.

Resultat

Lagom till byggstarten lanserade vi Adapta Fastigheters webbplats där projektet presenteras. Vi tog även tagit fram en uthyrningsbroschyr till uthyrningsarbetet som startade under våren 2016. Pressmeddelanden om projektet har bland annat synts på fastighetssverige.se och svt.se för att ge allmänheten och intressenter en första glimt av vad som är på gång. Vi fortsätter nu identitetsarbetet för att forma Göteborgsregionens nästa stora shoppingupplevelse. 

Kongahälla shopping kommer vara färdigutvecklat och invigas våren 2019.

Vill du veta mer? Slå oss gärna en signal,
Karin Sjöström Andersson, VD och varumärkesstrateg, 0705 33 04 15 
Annelie Bjerkne, varumärkesstrateg, 0709 61 19 97 

 

Bergvik köpcenter

Platsvarumärke för Bergvik köpcenter

Bergvik köpcenter som ligger precis utanför Karlstad stod inför en omfattande renovering och förnyelse både invändigt och utvändigt. I samband med denna satsning fick vi i uppdrag att utveckla varumärket, den visuella identiteteten och kommunikationskonceptet för den ett och ett halvt år långa ombyggnaden.
Kund: Bergvik köpcenter

Utmaning 

Bergvik köpcenter är en väletablerad och populär handelsplats, och väldigt många värmlänningar har redan en relation till stället. Den stora utmaningen var därför att utveckla och säkra en uppdaterad position i målgruppens medvetande. På ett mer övergripande plan behövde Bergvik bli ett tydligt och inbjudande varumärke redo att möta framtida konkurrens och förväntningar. Uppdraget inkluderade att utveckla en övergripande varumärkesstrategi med position, kärnvärden, löfte och varumärkets personlighet. Vi tog även fram en kommunikationsstrategi som besvarade fem kommunikationsfrågor: vem ska vi kommunicera med, vad ska vi kommunicera, hur ska vi kommunicera, var ska vi kommunicera och när ska vi kommunicera? Dessutom utvecklade vi en visuell identitet med ny logotyp och ny grafisk manual.

Parallellt med den strategiska varumärkesutvecklingen ansvarade vi för den fortlöpande kommunikationen under ombyggnaden. Den stora utmaningen var att hålla igång ruljangsen som vanligt trots byggkaos, och att ta tillfället i akt att skapa förväntningar på det nya, förbättrade köpcentret. Vi utvecklade ett kommunikationskoncept med syfte att informera om ombyggnaden och skapa en känsla av något oväntat, klatschigt och intresseväckande, och vi implementerade framgångsrikt detta koncept.

Resultat

Vårt arbete för Bergvik köpcenter har resulterat i de heltäckande och kraftfulla verktyg som fastighetsägaren behövde för att fortsätta utveckla köpcentret i alla dess dimensioner: erbjudande och service, organisation, inomhus- och utomhusmiljö samt intern och extern kommunikation.

Den fortlöpande kommunikationen under ombyggnaden bidrog i hög grad till en smidig process med minimal påverkan på försäljningssiffrorna. Det har varit mycket uppskattat av fastighetsägare, butiker och centrumledning.

Ombyggnaden av Bergvik köpcenter kommer vara klar i april 2016.

Vill du veta mer? Ring oss gärna på 0705 33 04 15.

Diaverum

En ny position som sätter fart på tillväxten

En av tio vuxna lider av kronisk njursjukdom. De flesta av dem är inte medvetna om sin sjukdom eller vad den innebär. Diaverum är en av världens ledande leverantörer av njursjukvård. Koncernens 8 500 anställda hjälper 26 000 patienter i 20 länder i Europa, Latinamerika, Asien, Mellanöstern och Australien. Invinn hjälpte Diaverum att gjuta liv i deras nya position och ge människor som lider av kronisk njursjukdom en ny upplevelse.
Kund Diaverum

Utmaning

Diaverums varumärke föddes för åtta år sedan när Investor sålde Gambro Healthcares globala nätverk av dialyskliniker till Bridgepoint Capital. Sedan dess har företaget införlivat ytterligare kliniker och startat nya, de har utvecklat nya tjänster, och de har etablerat sig på så vitt skilda marknader som Kina och Saudiarabien. Efter att ha förändrat sin varumärkesposition ville Diaverum uppdatera logotypen, få ordning på varumärkeshierarkin, koordinera utseende och känsla på klinikerna runtom i världen och stärka patienter, läkare och sköterskor i sina respektive roller.

Lösning

Invinn uppdaterade logotypen så att den matchade Diaverums nya position och hjälpte Diaverum att ta fram en tydlig varumärkeshierarki och en guide för att utforma klinikernas interiör. Viktigast av allt var att Invinn hjälpte Diaverum att utveckla en ny utbildningslösning i form av en medicinsk akademi vid namn d.ACADEMY för att stärka Diaverums position som ett företag som prioriterar kompetens, lärande och erfarenhetsutbyte. Akademin innehåller en mängd användaranpassade utbildningsmoduler, filmer och självstudiematerial.

Resultat

Via d.ACADEMY får patienter kunskap om sin sjukdom och hjälp att höja sin livskvalitet. Samtidigt får läkare och sköterskor kunskap som stärker dem i deras yrkesroll, något som innebär bättre vård och stolta medarbetare. Diaverum och d.ACADEMY är inte så kända i Sverige, men för många njursjuka runtom i världen gör de stor skillnad. ”Invinn har spelat en avgörande roll i utvecklingen av d.ACADEMY. De är extremt hängivna, pålitliga och kreativa, och har varit en oumbärlig del i vårt projektteam”, säger Christina Sterner, Kommunikationsdirektör Diaverum.

Vill du veta mer? Ring oss gärna på 0705 33 04 15.

 

Selma Lagerlöf´s Torg, White Arkitekter

Morgondagens Selma

Selma Lagerlöf var den första kvinnliga författaren som fick Nobelpriset i litteratur. Hon är mest känd för sin barnbok ”Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. Selma Lagerlöfs Torg och angränsande kvarter byggdes på 1970-talet några kilometer från Göteborgs centrum. Invinn samarbetade med ägarna för att skapa en varumärkesidentitet som skulle blåsa nytt liv i den ombyggda stadsdelen.
Selma Lagerlöf´s Torg, White Arkitekter

Utmaning

En av Sveriges största fastighetsägare, Framtidenkoncernen, ska förvandla 1970-talslandmärket Selma Lagerlöfs Torg och angränsande kvarter till en trygg, inbjudande och modern blandstad. Området kommer att få upp till 3000 nya lägenheter, ett nytt stadsdelshus, kontor, butiker, restauranger och en idrottshall med kombinerat studentboende. Invinn samarbetade med Framtidenkoncernen för att ta fram en varumärkesidentitet som skulle särskilja den ombyggda stadsdelen från de många likartade stadsdelar som håller på att växa fram i Göteborg.

Lösning

Framtidenkoncernens vision för Selma Lagerlöfs Torg och angränsande kvarter är att skapa en mötesplats med folkvimmel, lokala näringsidkare och evenemang. Varumärkesstrategin utformades för att spegla detta och samtidigt undvika allmänna och klichéartade uttryck till förmån för en tydlig målsättning – en stadsdel full av liv, med prisvärt boende och ett läge nära Göteborgs centrum.

Resultat

Med en tydlig och särpräglad varumärkesstrategi förankrad i ombyggnaden har stadsdelen nu de verktyg som behövs för att berätta Selmas historia. ”Invinn har levererat ett väldigt engagerande varumärke och gett oss den riktning vi behöver i detta komplexa projekt för att kommunicera på ett tydligt sätt och locka folk från hela Göteborg”, sade Kristina Hulterström, projektledare på Framtidenkoncernen.

Vill du veta mer? Ring oss gärna på 0705 33 04 15.

Griffeye

Griffeye

Namnet Griffeye kommer från ”griffin” (grip), som är ett fabeldjur från den antika mytologin. Det är en blandning av lejon och örn och symboliserar intelligens, snabbhet och styrka. Tillägget av ordet ”eye” framhäver det faktum att Griffeye utvecklar applikationer för bildanalys. Invinn hjälpte Griffeye att ta fram ett nytt namn och utveckla en innovativ varumärkesposition och en visuell identitet.
Kund: Griffeye

Utmaning

Griffeye är en avknoppning från det svenska teknikföretaget NetClean som utvinner information från stora mängder bilddata. Digitalfotografering har lett till en bildexplosion med miljarder foton som tas och delas på nätet. Det skapar stora utmaningar för de utredare som har till uppgift att sortera, analysera och presentera data. Vi ville hjälpa Griffeye att ta fram en varumärkesposition och visuell identitet som inte bara speglade vad företaget erbjöd men också deras övertygelse att det går att skapa ett tryggare samhälle genom att integrera socialt ansvar och avancerad teknologi.

Lösning

Invinn hjälpte till med att ta fram en tydlig varumärkesposition åt Griffeye. Grunden är snabbhet, precision och kvalitet, alltsammans egenskaper som leder till effektivare undersökningar. Vi valde namn och visuell identitet som förstärkte denna känsla. Dessutom tog vi fram ordmärke och matchande symbol med en ren och stabil utformning som utstrålar intelligens, snabbhet och styrka. Namnet fastnar direkt, och är dessutom enkelt att komma ihåg och uttala för Griffeyes globala målgrupp.

Resultat

Griffeye lanserade sin nya varumärkesidentitet på sin webbplats och därefter på 2015 års IEEE Visual Analytics Science and Technology-konferens i Chicago, USA. ”Vi är väldigt nöjda med den nya visuella identiteten som är perfekt anpassad för ett företag som hjälper läkare, försäkringsbolag och polisväsende att sortera och analysera stora mängder bilddata”, sade Pelle Garå, VD.

Vill du veta mer? Ring oss gärna på 0705 33 04 15.

Andra kunder